Norengros HX AS

Norengros HX er et eget selskap i Norengros-kjeden som leverer og supporterer medisinsk-teknisk utstyr til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Norge. Selskapet har samme eiere som Norengros AS og har som oppgave å forvalte leverandøravtaler samt markedsføre, selge og levere medisinsk-teknisk utstyr på vegne av hele kjeden.

Ultralyd-apparater fra Norengros HX

Norengros HX leverer ultralydapparater fra Mindray – en av verdens ledende leverandører av ultralydapparater. Etter at Mindray kjøpte Zonare i 2013 (som har flere installasjoner på norske sykehus), har Mindray i dag en bred og sterk portefølje innen ultralyd, og dekker alt fra de enklere PoC-systemene til avanserte systemer for spesialisthelsetjenesten. De mest avanserte systemene fra Mindray benytter en kombinasjon av ultralyd-teknologien fra Zonare med stabiliteten og det brede spekteret av applikasjoner og funksjoner som Mindray er kjent for fra tidligere.

Norengros har i flere år levert og understøttet ultralydapparater til den offentlige helsetjenesten i Norge. Dette har gitt selskapet en bred kompetanse innen fagfeltet. I tillegg, og som offisiell distributør av Mindray i Norge, har Norengros tilgang til et stort nettverk av applikasjonsspesialister innen alle relevante fagfelt. Det gjør at vi kan trekke på erfaringer fra mange vellykkede implementasjoner på sykehus rundt i hele verden.

Service og vedlikehold

Medisinsk-teknisk utstyr

Norengros har i en årrekke levert medisinsk-tekniske tjenester og medisinsk-teknisk utstyr til både privat- og offentlig sektor. Norengros’ tekniske enhet er lokalisert flere steder i Norge, bl.a Skien, Stavanger, Stokmarknes og Tromsø, og utfører service og vedlikehold på hele Norengros’ portefølje innen medisinsk-teknisk utstyr (f.eks ultralyd og autoklaver), samt kalibrering av laboratorieutstyr.

Norengros har stort fokus på service og kvalitet, og er opptatt av at ansatte har riktig kompetanse i alle ledd. Dette er spesielt viktig i vår medisinsk-tekniske avdeling for å sikre at vi gir de riktige faglige rådene og utfører tekniske tjenester med høy kvalitet.


Norengros HX logo