Norengros HX AS

Norengros HX er et eget selskap i Norengros-kjeden som leverer og supporterer medisinsk-teknisk utstyr til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Norge. Selskapet har samme eiere som Norengros AS og har som oppgave å forvalte leverandøravtaler samt markedsføre, selge og levere medisinsk-teknisk utstyr på vegne av hele kjeden.

Kvalitet i fokus

Norengros HX har etablert seg som en nasjonal leverandør av medisin-tekniske løsninger innen ultralyd, pasientløft og pasientmonitorer. Med vellykkede installasjoner over hele Norge har vi i løpet av kort tid etablert en robust produktorganisasjon med fokus på fag. Norengros HX er et firma i vekst som er i stadig utvikling, og vi vil fortsette og finne frem til produktløsninger av høy kvalitet til helse Norge.

Service og vedlikehold

Medisinsk-teknisk utstyr

Norengros har i en årrekke levert medisinsk-tekniske tjenester og medisinsk-teknisk utstyr til både privat- og offentlig sektor. Norengros’ tekniske enhet er lokalisert flere steder i Norge, bl.a Skien, Stavanger, Stokmarknes og Tromsø, og utfører service og vedlikehold på hele Norengros’ portefølje innen medisinsk-teknisk utstyr (f.eks ultralyd og autoklaver), samt kalibrering av laboratorieutstyr.

Norengros har stort fokus på service og kvalitet, og er opptatt av at ansatte har riktig kompetanse i alle ledd. Dette er spesielt viktig i vår medisinsk-tekniske avdeling for å sikre at vi gir de riktige faglige rådene og utfører tekniske tjenester med høy kvalitet.


Norengros HX logo