Fysisk undersøkelse

Tidlig diagnostisering gir mulighet for økte behandlingsmuligheter. Se Welch Allyn sitt utvalg av diagnostiske løsninger innen  fysiske undersøkelsesområder.

Kardiologi

Med både PC-basert EKG og enkeltstående løsninger har Welch Allyn gode løsninger for primærhelsetjenesten.

Pasientmonitor

Driftsikre pasientmonitorer med mulighet for kobling mot EPJ.

NC5 Pasientmonitor

SP-20 Håndholdt pulsoksymeter

Kontakt oss | Om oss

2021 Norengros HX AS. Alle rettigheter forbeholdes