LIKO takløftesystem

Tilbake til takheiser

Alltid for hånden, uten å oppta verdifull gulvplass.

Et takløftesystem gjør det mulig å løfte og forflytte
pasienten med minst mulig kraft og med største mulig
sikkerhet, uansett møbleringen i rommet.
En takløfter er alltid for hånden og er enkel og sikker
å bruke både for pasienten og medhjelperen.
Vårt takløftesystem er omfattende og består av mange
deler. Det er nødvendig for å løse de mange behovene
ved installasjon. Løftermotoren lades enkelt og praktisk,
enten gjennom håndkontrollen eller i skinnen.

Løftesystemene passer til alle miljøer og oppfyller
de strengeste krav til funksjon, sikkerhet og tilgjengelighet.
Vi hjelper deg alltid til å velge riktig løsning.

Eksempler på bruksområder

• Pleierom • Intensivavdelinger
• Hjemmesykepleie • Rom-til-rom
• Hygienerom • Badebasseng
• Sykehus/operasjon • Rehabilitering/fysioterapi

Freespan

Installasjon av rettskinnesystem
Installasjon av traverssystem