CA-500 Ambulatorisk sprøytepumpe

Tilbake til infusjon

Canafusion CA-500

CA-500 er en bærbar, intuitiv sprøytepumpe som er ideell for tilførsel av medikamenter og væsker i små volum og ved lav hastighet. Pumpen har et omfattende utvalg av egenskaper og er egnet for infusjonsbehandling ved en lang rekke bruksområder hos innlagte og polikliniske pasienter og ved hjemmesykepleie.

 • Lett og kompakt, fullstendig bærbar og enkel å ha med seg
  i en spesialtilpasset bæreveske.
 • Kan tilpasses sprøytestørrelser på 1 ml til 20 ml
  med Omnifix® sprøyter.
 • Digital programmering med et lysende OLED-display som er
  spesielt lett å lese under forhold med sterkt eller svakt lys.
 • Lydalarmer med melding på displayet og blinkende
  lampe sørger for svært god beskyttelse.
 • Intuitiv PCA-funksjon gjør det mulig for pasienten
  å tilføre en ekstra dose for hurtig smertelindring
  med et enkelt knappetrykk.

Canafusion CA-500 er ment til subkutan infusjon (under huden) og ikke intravenøs bruk.